Everest Panel Požadavky na systém

Doporučit OS pro Everest Panel

Kompatibilní operační systém

Před instalací Everest Panel, měli byste se ujistit, že váš server splňuje následující OS:

 • Stream CentOS 8
 • CentOS Stream 8 s cPanel
 • Stream CentOS 9
 • Alma Linux 8
 • AlmaLinux 8 s cPanel
 • Alma Linux 9
 • RockyLinux 8
 • RockyLinux 8 s cPanelem
 • RockyLinux 9
 • ubuntu 20
 • Ubuntu 20 s cPanel
 • ubuntu 22
 • Debian 11

CPU, disk a paměť

procesor
Minimálně 1 jádrový CPU
stůl

HDD/Nvme/SSD podle vašich potřeb

Memory

Minimálně 1 GB RAM

Síť a Firewall.

Je nutné, aby váš server měl k dispozici následující porty pro provoz Everest Panel:

Přístavy:
80 - 443 - 21

Rozsah portů:
999 - 65000